AccueilNederlandsBelgië - China: hetzelfde ...

België - China: hetzelfde ...

De verschillende betrokken industriëlen en bankiers in Egypte hebben ook soortgelijke relaties met betrekking tot de aanleg van spoorwegen in de rest van de wereld, meer bepaald in China, Argentinië en Congo.

Het aldus voor Egypte geïdentificeerde netwerk kan volledig toegepast worden in China. Enkele van deze links worden in dit hoofdstuk kort gepresenteerd.

                      Jean Jadot en China   -   Paul Ramlot en Raoul Warocqué's Chinese collectie   -   Baume & Marpent in China