AccueilNederlandsEen industrieel, financieel en diplomatiek netwerk

Een industrieel, financieel en diplomatiek netwerk

Alle bedrijven die materiaal leveren aan Egypte, zijn als één groot netwerk via hun bestuurders met elkaar verbonden. De bestuurders hebben namelijk aandelen in verschillende bedrijven, en beslissen tevens over de bestellingen en onderaannemingen.

Deze grote industriëlen zijn meestal ook politiek geëngageerd en beschikken over de nodige diplomatieke contacten. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat de consuls en andere vertegenwoordigers van België in Egypte een belangrijke rol hebben gespeeld bij het oprichten van nieuwe vennootschappen en het toekennen van aanbestedingen. Het zijn trouwens ook zij die de Belgen als eerste wezen op de kansen die verscholen lagen in Egypte.

                    Industriële netwerken   -   De diplomatieke wereld   -   Koninklijk Paleis   -   De bankwereld